O NAMA

Veterinarska ambulanta Dugo Selo d.o.o. jedna je od rijetkih institucija ( veterinarske djelatnosti ) koja se može pohvaliti sa dugogodišnjim radnim stažom, koji neprekidno traje od davne nam 1949. godine.

Tih godina svoga rada pedesetih godina ustanova je promijenila svoje sjedište u blizini zgrade lovačkog doma u Predavčevoj ulici, Dugo Selo.Na današnjoj lokaciji ( Veterinarska 3 ) sjedište ustanove se nalazi od šezdesetih godina.

Objekt ( sjedište ) Veterinarske ambulante je u više navrata renoviran ( proširivan ), a sve u cilju postizanja što kvalitetnijeg obavljanja svakodnevnih djelatnosti.

Nadalje, tijekom svog rada djelatnici Veterinarske ambulante su kontinuirano nagrađivani za svoj kvalitetan rad. Tako su primljena brojna priznanja kako za djelatnosti kojima se Veterinarska ambulanta bavi, a posebno su nagrađivani i za društveni rad u okvirima grada Dugog Sela, a i šire.